Vizit karte

VIZIT KARTE

VIZIT KARTE

Vizit karte stampamo digitalnom, sito ili ofset  tehnologijom u kombinaciji sa termografijom (reljefna stampa), zlatotiskom, blindrukom, UV lakom... U mogućnosti ste  da odaberete  vrstu, boju i strukturu materijala, za vaše vizit karte, iz naše bogate palete papira i plastike (juvidura). U zavisnosti od vrste materijala, tiraža i roka izrade, mi cemo Vam preporuciti za koju vrstu stampe da se odlučite.

Vizit karte - digitalna stampa

Digitalna stampa se preporucuje za male tiraze, svelte materijale i kratak rok izrade. Nova tehnologija omogucava stampu i na rebrastim materijalima.

  • u cenu je uračunat 300gr. papir.  Doplata za plastifikaciju (mat ili sjajnu - jednostrano) i posebne papire je u tabeli
  • rok izrade za vizit karte  bez plastifikacije je jedan dan, sa plastifikacijom do 3 dana

 

kom.

     kolor     

kolor/kolor kolor/crna     crna        crna/crna plastifikacija  pos. papiri 
120   8.10 11.20 10.10   5.50   6.10  +7.80    +5.20 
200   8.10 11.20 10.10   5.50   6.10   +7.80  +10,40
300 14.30 19.50 17.50   7.80   9.40   +7.80   +13.00 
400 18.50 25.70 23.00    9.40  11.60   +7.80   +18.20
500 21.60 30.40 27.00  10.50 13.30   +10.4   +22.10 
1000 29.30 47.50 39.00  17.20 22.40  +13.00   +44.20 

 

Vizit karte – sito stampa

Sito stampa se koristi za male i srednje tiraze.  Pogodna je za stampu na svim vrstama materijala a naročito na tamnim podlogama i plastici.

  • u cenu je uračunat 300gr. papir.  Doplata za posebne papire, juvidur i termografiju (za jednu boju) je u tabeli
  • rok izrade je 3 dana

 

 

kom.

      1/0     

      2/0             3/0             4/0          pos. papir        juvidur      termografija
100 9.10 15.60 20.80   26.00   +5.20   +13.00   +22.10
200 9.10 15.60 20.80   26.00 +10.40   +13.00   +44.20
300 18.20 33.80 46.80   59.80 +13.00   +39.00   +66.30
400 23.40 44.20 62.40   80.60 +18.20   +52.00   +88.40
500 27.30 63.70 70.20   89.70 +22.10   +65.00 +110.50
1000 41.60 78.00 110.50 143.00 +44.20 +130.00 +221.00

 

Vizit karte - ofset stampa

Ofset stampa se preporucuje za veće tiraže i neke posebne vrste papira.

  • u cenu je uračunat 300gr. papir. Doplata za posebne papire, plastifikaciju (jednostranu) i termografiju (za jednu boju) je u tabeli
  • rok izrade je 7 dana

 

 

kom.

      1/0     

2/0 ili 1/1 3/0 ili 2/1 4/0 ili 2/2 plastifikacija   pos. papir   termografija
500 23.40 44.20 65.00 85.80  +10.40 +13.00   +65.00
1000 28.60 52.00 75.40 98.80  +13.00 +26.00 +130.00
1500 32.50 58.50 84.50 110.50  +19.50 +39.00 +195.00
2000 39.00 67.60 96.20 124.80  +23.40 +52.00 +260.00
3000 46.80 78.00 109.20 140.4 +32.50 +78.00 +390.00

 

U cenu su uracunate vizit karte standardnih dimenzija: 9x5cm, 8.5x5.5cm ili slicno.

Cene su izrazene u eurima a obracunavaju se po gornjem kursu NBS-a. U cenu nije uracunat PDV.