Ncr blokovi

NCR BLOKOVI

NCR BLOKOVI

NCR blok je vrsta bloka koji se štampa na samokopirajućem papiru što omogućuje da se rukopis kopira na jedan ili više listova koji su ispod.  Najčešće se koristi na  terenu prilikom izdavanja robe ili usluga kada jedna kopija ostaje kod stranke, a ostale služe kao evidencija za računovodstvo.

Blokovi mogu da imaju perforaciju (rupice ili linijice po kojima se lakše cepaju) , numeraciju (brojeve)  ili da se klamuju (heftaju) ako je to potrebno.

NCR blokovi A4

kom/broj boja 5 10 20 50
1/0 22e 28e 44e 98e
2/0 34e 48e 74e 128e
+perforacija +15e +15e +25e +55e
+numeracija +20e +20e +35e +60e

NCR blokovi A5

kom/broj boja 10 20 40
1/0 26e 34e 52e
2/0 38e 54e 82e
+perforacija +15e +15e +30e
+numeracija +20e +20e +40e